całkowite zachmurzenie 14.18 °C, całkowite zachmurzenie

Youtube

Menu

Certyfikat ISO

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Urząd Miasta Sławkowa znajduje się w gronie nowocześnie administrowanych jednostek samorządowych co potwierdził przeprowadzony w dniach 10 – 11 czerwca 2013 roku audit recertyfikacyjny wdrożonego i funkcjonującego w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością według międzynarodowej normy ISO 9001:2008. Audit przeprowadziła niezależna jednostka certyfikacyjna TÜV Rheinland Polska akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, z którą Urząd Miasta Sławkowa współpracuje w zakresie certyfikacji od 2010 roku. Polegał on na sprawdzeniu spełnienia poszczególnych wymagań normy, dokumentacji systemowej oraz innych działań wdrożonych w ramach systemu i zakończył się wydaniem Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 dla Urzędu Miasta Sławkowa pod numerem identyfikacyjnym ID 9105059636 na okres 3 lat tj. do 29 lipca 2016 roku. Otrzymany certyfikat świadczy o tym, iż wdrożony i utrzymywany w Urzędzie Miasta Sławkowa System Zarządzania Jakością odpowiada najwyższym standardom wyznaczonym normą ISO, a zarządzanie w urzędzie odbywa się zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia, stanowiącą fundament zarządzania jakością. Czyni to Urząd organizacją przyjazną klientowi, działającą w sposób sprawny i przejrzysty w oparciu o zasady praworządności, służebności wobec lokalnej społeczności oraz racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym.


Proces wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Sławkowa rozpoczął się w 2007 roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 17/S/07 w sprawie wdrożenia systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Rozpoczęły się spotkania informacyjne dotyczące systemu zarządzania jakością oraz cykl szkoleń pracowników, którym została powierzona funkcja auditorów wewnętrznych. Powołany został Pełnomocnik Burmistrza Miasta do spraw Systemu Zarządzania Jakością, od maja 2013 roku funkcję tę pełni Beata Kwapisz Inspektor do spraw Zarządzania Jakością i Rozwoju Miasta. Kolejnym etapem było opracowanie kart stanowiskowych dla pracowników Urzędu Miasta Sławkowa. Zostały również określone najpopularniejsze usługi, z których korzystają Klienci i dla nich zostały przygotowane szczegółowe Karty Informacyjne Usług wraz z odpowiadającymi im formularzami. Opracowana i wdrożona zostałaPolityka Jakości Urzędu Miasta Sławkowa oraz Księga Jakościwraz z powiązanymi procedurami. Najważniejsze dokumenty systemowe są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane. Również od 2008 roku odbywają się co roku w Urzędzie Miasta Sławkowa audity wewnętrzne, a także w ramach doskonalenia systemu przeprowadzane jest badanie ankietowe, które ma na celu zebranie opinii wśród Klientów Urzędu na temat jakości świadczonych usług. Następnie w latach 2009 – 2010 prowadzone były działania mające na celu aktualizację systemu i dostosowania go do nowej normy ISO 9001:2008.


Prace nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie zakończyły się w 2010 roku i Urząd Miasta Sławkowa przystąpił do certyfikacji. Jednostka poddana została szczegółowej kontroli przestrzegania procedur spełniających normy ISO 9001:2008, która stwierdziła iż system funkcjonujący w Urzędzie Miasta Sławkowa spełnia wszystkie niezbędne wymagania normy, a tym samym wykazuje zdolność do osiągania celów wynikających z Polityki Jakości. Przyznany certyfikat potwierdził, iż Urząd świadczy usługi na najwyższym poziomie, a satysfakcja Klienta jest stawiana na pierwszym miejscu. Uzyskanie certyfikatu jakości nie zakończyło procesu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Sławkowa stale prowadzone są działania doskonalące pracę jednostki co potwierdziły przeprowadzane przez naszego partnera firmę certyfikującą TÜV Rheinland Polska w latach 2011 – 2012 audity w nadzorze, jak również tegoroczny audit recertyfikacyjny.
Wraz z jakością idzie w parze lepsza i sprawniejsza obsługa klientów uzyskana poprzez ustanowienie i realizowanie polityki celów, polityki informacyjnej i konkurencyjność. Są to elementy, które składają się na wizerunek dobrej administracji. Aby właściwie wypełniać swe zadania, administracja musi stale się rozwijać, zmieniać i przystosowywać do nowych wyzwań. Osiągnięcie takiego standardu wymagało więc zasadniczych zmian w sferze zarządzania urzędem, który musiał stać się funkcjonalny i bardziej przyjazny dla klienta. Ponowne przyznanie certyfikatu potwierdza wysoką jakość działania Urzędu Miasta Sławkowa w zakresie zarządzania urzędem zapewniającego sprawną realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych uwzględniający potrzeby Klientów, w granicach ustanowionych prawem oraz ciągłego doskonalenia metod pracy i przynosi szereg wymiernych korzyści przejawiających się między innymi usprawnieniem funkcjonowania, podniesieniem prestiżu Urzędu, wzrostem zadowolenia i zaufania mieszkańców do realizowanych usług, skróceniem czasu trwania i oczekiwania przez klienta na zrealizowanie usługi oraz poprawą realizowanych procesów. Jest to również bardzo istotny element przyczyniający się do budowania i umacniania pozytywnego wizerunku Urzędu Miasta Sławkowa zarówno w środowisku lokalnym, jak również poza jego granicami.

Beata Kwapisz
Pełnomocnik Burmistrza Miasta
ds. Systemu Zarządzania Jakością

Certyfikat w języku polskim

Certyfikat w języku angielskim

Certyfikat w języku niemieckim

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Drukuj Drukuj do pdf

Polecamy

 Mapa

Mapa

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w "Polityce prywatności"

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.